Үйлчилгээний нөхцөл

Манай вэбсайтад тавтай морил! Эдгээр Нөхцөлүүд нь манай вэбсайт болон үзүүлж буй холбогдох үйлчилгээг ашиглахыг зохицуулдаг. Манай вэб сайтад нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та эдгээр нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Тэдгээрийг анхааралтай уншина уу.

 1. Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх
  Манай вэб сайтад нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та эдгээр нөхцөл, болзлыг уншиж, ойлгож, дагаж мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлийн аль нэг хэсгийг зөвшөөрөхгүй бол манай вэбсайтыг бүү ашиглаарай.
 2. Оюуны өмч
  Текст, график, лого, зураг, аудио клип, дижитал татан авалт, өгөгдлийн эмхэтгэл, программ хангамж зэрэг энэ вэб сайт дээрх бүх контент нь манай компани эсвэл түүний контент нийлүүлэгчдийн өмч бөгөөд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Та бидний урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа контентыг ашиглах, хуулбарлах, түгээх, өөрчлөх, үүсмэл бүтээл үүсгэхийг хориглоно.
 3. Вэбсайт ашиглах
  Та манай вэбсайтыг зөвхөн хууль ёсны зорилгоор, бусдын эрхийг зөрчихгүй, хязгаарлахгүй байхаар ашиглахыг зөвшөөрч байна. Та вэб сайтын үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг гэмтээж, идэвхгүй болгож, муутгах аливаа үйлдлийг хийж болохгүй.
 4. Хэрэглэгчийн бүртгэл
  Манай вэб сайтын зарим онцлог эсвэл үйлчилгээ нь таныг хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхийг шаардаж магадгүй. Та хэрэглэгчийн нэр, нууц үг зэрэг дансны мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй. Та өөрийн дансны хүрээнд хийгдсэн бүх үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээхийг зөвшөөрч байна.
 5. Нууцлалын бодлого
  Таны хувийн нууц бидэнд чухал. Бид таны талаарх мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашигладаг, задруулдаг тухай манай Нууцлалын бодлогыг хянан үзнэ үү. Манай вэб сайтыг ашигласнаар та манай Нууцлалын бодлогод заасан арга барилыг зөвшөөрч байна.
 6. Гуравдагч этгээдийн холбоосууд
  Манай вэбсайт нь бидний эзэмшдэггүй эсвэл хяналтгүй гуравдагч этгээдийн вэбсайт эсвэл үйлчилгээний холбоосыг агуулж болно. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын агуулга, нууцлалын бодлого, үйл ажиллагааны талаар ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Гуравдагч этгээдийн вэбсайтыг ашигласнаас үүдэн гарах аливаа хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.
 7. Хариуцлагын хязгаарлалт
  Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бид таны вэбсайтыг ашиглахтай холбоотой шууд бус, санамсаргүй, онцгой, үр дагаварт учирсан хохирлыг хариуцахгүй. Манай вэбсайт дээрх контент эсвэл манай вэбсайттай холбогдсон аливаа вэбсайтын агуулгын үнэн зөв, бүрэн байдлын талаар бид ямар ч баталгаа өгөхгүй.
 8. Нөхцөлийн өөрчлөлт
  Бид эдгээр нөхцөл, болзлыг урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ өөрчлөх, шинэчлэх эрхтэй. Эдгээр нөхцөлийг үе үе хянаж байх нь таны үүрэг хариуцлага юм. Аливаа өөрчлөлтийг нийтлэсний дараа та манай вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь эдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм.
 9. Удирдах хууль
  Эдгээр нөхцөл, болзлыг Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлана. Эдгээр нөхцлийн дагуу эсвэл түүнтэй холбоотой аливаа маргаан нь Монгол улсын шүүхийн онцгой эрх мэдэлд хамаарна.
 10. Бидэнтэй холбоо барина уу
  Хэрэв танд эдгээр Нөхцөлтэй холбоотой асуулт, санаа зовоосон зүйл байвал [email protected] хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.

Манай вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр нөхцөл, болзолыг уншиж, ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байна. Манай вэбсайтад зочилсонд баярлалаа!