Солонгос хэлний үндсэн дүрэм

Шинэ хэлтэй танилцах нь сэтгэл хөдөлгөм адал явдал байж болох ба Солонгос хэлний тухайд түүний өвөрмөц дүрмийн дүрмийг ойлгох нь түүний гоо сайхныг нээх түлхүүр юм. Энэхүү иж бүрэн гарын авлагад бид Солонгос хэлний дүрмийн нарийн ширийнийг судалж, энэхүү гайхалтай хэл шинжлэлийн ландшафтыг удирдахад шаардлагатай мэдлэгийг танд өгөх болно.

Солонгос хэлний дүрмийн үндэс

Солонгос хэлний дүрмийн үндсэн элементүүдийг ойлгох нь хэл шинжлэлийн бат бөх суурийг бий болгоход маш чухал юм. Солонгос хэл дээрх өгүүлбэрийн бүтэц нь субьект-объект-үйл үгийн (SOV) дарааллыг дагадаг. Субьект нь үйл үгийн өмнө ирдэг англи хэлээс ялгаатай нь солонгос хэл нь субьектийг объектын өмнө, үйл үгийг өгүүлбэрийн төгсгөлд байрлуулдаг. Энэхүү үндсэн ялгаа нь дасахад багагүй хугацаа шаардагдах боловч солонгос хэл дээр дүрмийн хувьд зөв өгүүлбэр бүтээхэд зайлшгүй шаардлагатай.

Мөн бөөмс нь солонгос хэлний дүрэмд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр нь үгсийн хоорондын харилцааг илтгэдэг тэмдэглэгээний үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, “을/를” бөөмсийг өгүүлбэрийн объектыг зааж өгөх шууд объектын тэмдэглэгээ болгон ашигладаг. Үүний нэгэн адил “에” бөөмс нь тодорхой байршлыг илтгэх тэмдэглэгээний үүрэг гүйцэтгэдэг. Солонгос хэл дээрх өгүүлбэрт тодорхой утгыг илэрхийлэхийн тулд бөөмсийг зөв ойлгож, зөв ашиглах нь чухал юм.

Цаашилбал, солонгос хэлний үйл үг нь цаг хугацаа, албан ёсны байдал, өргөмжлөл зэрэгт тулгуурлан нийлдэг. Үйл үгийн төгсгөл нь контекстээс хамаарч өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь нарийн илэрхийлэлийг зөвшөөрдөг. Солонгос хэлээр үр дүнтэй харилцахын тулд үйл үг залгах дүрэм, хэв маягийг мэддэг байх нь чухал юм.

Өгүүлбэрийн төгсгөл ба өргөмжлөл

Солонгос хэлний дүрмийн хувьд хүндлэлийг илэрхийлэх, нийгмийн шатлалыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой өгүүлбэрийн төгсгөл, хүндэтгэлд ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Энэ хэл нь эелдэг байдлыг илэрхийлэхийн тулд янз бүрийн ярианы түвшинг ашигладаг. “Jandaetmal” гэж нэрлэгддэг албан ёсны ярианы түвшинг ахмад настан, танихгүй хүмүүс эсвэл албан ёсны орчинд ярихад ашигладаг. Энэ нь хүндэтгэл, хүндэтгэлийг харуулахын тулд тодорхой үйл үгийн төгсгөл, өгүүлбэрийн бүтцийг шаарддаг.

Үүний эсрэгээр, “банмал” гэж нэрлэгддэг албан бус ярианы түвшинг найз нөхөд, гэр бүл эсвэл үе тэнгийнхний дунд ашигладаг. Энэ нь илүү энгийн, танил аялгууг бий болгох боломжийг олгодог. Ярианы түвшний хооронд хэзээ, хэрхэн шилжихийг ойлгох нь нийгмийн янз бүрийн нөхцөл байдалд тохирсон харилцааны хувьд маш чухал юм.

Солонгос хэл дээрх өргөмжлөл нь хүндэтгэлийг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг хэл шинжлэлийн нэмэлт хэрэгсэл юм. Өргөдлийн дагавар нэмэх эсвэл үйл үгийн төгсгөлийг өөрчлөх замаар илтгэгчид өгүүлбэрийн сэдвийг хүндэтгэдэг. Хүндэтгэлийг зөв хэрэглэх нь зөвхөн дүрмийн асуудал төдийгүй солонгос хэлний соёлын чухал тал юм.

Өгүүлбэрийн холбогч ба холбоо үг

Солонгос хэлэнд янз бүрийн холбогч, холбоосууд нь өгүүлбэрийг хооронд нь холбож, санаа хоорондын харилцааг илэрхийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Түгээмэл хэрэглэгддэг холбогч нь “고” (Ба). Энэ нь үйлдэл, үйл явдлын дарааллыг харуулсан хоёр өгүүлбэр эсвэл өгүүлбэрийг холбоход хэрэглэгддэг. Энэхүү холболт нь солонгос хэл ярианд жигд шилжилт, уялдаа холбоотой түүхийг ярих боломжийг олгодог.

Өөр нэг чухал холбоос бол “지만” (Гэхдээ). Энэ нь хоёр заалт эсвэл санааны хоорондох зөрчилдөөнийг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг. Эсэргүүцэх үзэл бодлыг илэрхийлэх эсвэл ялгааг онцлох эсэхээс үл хамааран “지만”-ийг ашиглах нь өгүүлбэр доторх хурцадмал байдал, зөрчилдөөнийг илтгэгчийг илэрхийлэх боломжийг олгодог.

Нэмж дурдахад, “에서” (Учир нь) холбогчийг солонгос хэлэнд аливаа үйлдэл, үйл явдлын цаад шалтгаан, шалтгааныг танилцуулахад өргөн ашигладаг. Энэ нь илтгэгчдэд тайлбар, үндэслэлийг гаргаж, харилцан яриа эсвэл бичмэл текстийн хүрээнд тодорхой, ойлголт өгөх боломжийг олгодог.

Эдгээр өгүүлбэрийн холболт, холбоосыг ойлгож ашиглах нь солонгос хэлний яриа, бичгийн урсгалыг сайжруулаад зогсохгүй төвөгтэй санааг илүү үр дүнтэй илэрхийлэх боломжийг олгоно.

Үйл үгийн цаг ба өгүүлбэр өөрчлөгч

Солонгос хэлний дүрэм нь янз бүрийн цаг хугацааны нөхцөл байдлыг илэрхийлэх, өгүүлбэрийн утгыг өөрчлөх зорилгоор үйл үгийн цаг, өгүүлбэр өөрчлөгчийг санал болгодог. Эдгээр талыг эзэмшсэн байх нь цаг хугацааг үнэн зөв илэрхийлэх, солонгос хэл дээр нарийн нюансуудыг дамжуулахад зайлшгүй шаардлагатай.

Солонгос хэл дээрх bs нь одоо, өнгөрсөн, ирээдүйн цагийг илэрхийлэхийн тулд өөрчлөгддөг. Цаг бүрийг нэгтгэх дүрмийг ойлгосноор та үйлдлүүд эсвэл үйл явдлыг зохих цаг хугацааны нөхцөлд илэрхийлж болно. Энэ нь танд өнгөрсөн туршлага, одоогийн нөхцөл байдал, ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар хялбар, үнэн зөв хэлэлцэх боломжийг олгодог.

Өгүүлбэрийн хувиргагч, тухайлбал, дагалдах үг, дагалдах үг, өгүүлбэр нь солонгос хэл дээрх өгүүлбэрийн утгыг тодотгож, өөрчлөхөд хэрэглэгддэг. Өгүүлбэрийн эрч хүчийг илэрхийлэх, чанарыг тодорхойлох, нэмэлт мэдээлэл өгөх эсэхээс үл хамааран өгүүлбэр өөрчлөгчийг ашиглах нь харилцааны илүү нарийвчлал, тодорхой байдлыг бий болгодог.

Үйл үгийн цаг, өгүүлбэр хувиргагчтай танилцсанаар та нарийн утгыг илэрхийлэх, солонгос хэлээр сайн бүтэцтэй өгүүлбэр бүтээх чадварыг олж авах болно.

Нийтлэг өгүүлбэрийн загварууд

Солонгос хэл дээр утга учиртай, дүрмийн хувьд зөв өгүүлбэр бүтээхийн тулд нийтлэг өгүүлбэрийн хэв маягтай танилцах нь чухал юм. Эдгээр загварууд нь өгүүлбэр зохиох, янз бүрийн санааг илэрхийлэх загвар болдог.

Ийм загваруудын нэг нь “A (субъект)이 B (объект)를 үйл үг” загвар юм. Энэ нь субьект (А) объектын (B) үйлдлийг илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг. Энэ хэв маягийг ойлгосноор та үйлдэл, хүсэл, зорилгыг тодорхой бөгөөд товч байдлаар илэрхийлж чадна.

Өөр нэг нийтлэг загвар бол “A (субъект)은/는 B (сэдэв)이다” загвар юм. Энэ загвар нь (B) сэдвийг (А) сэдэвтэй холбон тайлбарлах буюу тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Энэ нь солонгос хэл дээрх өгүүлбэрт шинж чанар, шинж чанар, таних тэмдгийг илэрхийлэх боломжийг олгодог.

Нийтлэг өгүүлбэрийн хэв маягийг таньж, ашигласнаар та солонгос хэл дээр дүрмийн хувьд үнэн зөв, нөхцөл байдалд тохирсон өгүүлбэр бүтээхэд шаардлагатай хэрэгслийг олж авах болно.

Дүгнэлт

Солонгос хэлний дүрэм эхэндээ төвөгтэй мэт санагдаж болох ч тэвчээр, дадлага хийснээр та нарийн ширийнийг нь тайлж чадна. Үндсэн ойлголтуудыг эзэмшиж, өгүүлбэрийн төгсгөл, өргөмжлөлийг ойлгож, холбогч, холбоо үгтэй танилцаж, үйл үгийн цаг, өгүүлбэр өөрчлөгчийг ойлгож, нийтлэг өгүүлбэрийн хэв маягт суралцсанаар та солонгос хэлний дүрмийн сэтгэл татам ертөнцөөр аялах итгэлийг олж авах болно. Аз жаргалтай суралцах!

Нэмэлт: Солонгос хэлний сургалтын төв