Аюулгүй байдлын гэрээний 7 зөвлөмж

Компани ажиллуулах амаргүй. Бизнес эрхлэгчийн хувьд та бараа материал, Бүтээгдэхүүний чадвар, төсөв, ажилчдын сэтгэл ханамж, бусад зүйлсийн талаархи асуултуудаар байнга бөмбөгддөг. Та олон хэцүү асуудал, шийдвэрүүдтэй тулгарч байгаа боловч танай компани, ажилчдыг аюулгүй байлгах нь тэдний нэг байх есгүй.

Хэн Гэрээний Аюулгүй Байдлын Гэрээ Хэрэгтэй Байж Болох Юм?
Аливаа бизнесийн аюулгүй байдал маш чухал. Та ажилтнууд, хөрөнгө, чухал мэдээлэл, эсвэл өөр зүйлийг бүхэлд нь хамгаалж байгаа эсэхээ аюулгүй мэдрэхийг хүсч байна. Гэрээний аюулгүй байдлын гэрээ шаардлагатай байж болох дараах төрлийн нөхцөл байдлыг авч үзье:

Бизнес нээх
Харамсалтай нь бизнес нээх нь таны хүссэнээс илүү их анхаарлыг татаж чадна. Шинэ компаниуд хулгай гэх мэт хууль бус үйл ажиллагааны гол зорилт юм. Тийм ч учраас лицензтэй аюулгүй байдлын агентлагтай аюулгүй байдлын гэрээ байгуулах нь таны бизнесийг аюулгүй байлгаж, алдагдал хүлээх боломжийг нөхөхөд тусална.
Үйл явдал буюу наадам
Эдгээр бизнесүүд нь бэлэн байгаа бараа, хөрөнгөтэй тул гэмт хэрэгт хамгийн тохиромжтой байршил бөгөөд ийм компаниудад аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийг ажилд авах нь чухал юм. Аюулгүй байдлын багууд нууц мэдээлэл, гэрээний баримт бичиг, бусад хөрөнгийг хамгаалахын зэрэгцээ тэдгээрийг болон ажилтнуудаа хамгаалж чадна.
Аюулгүй байдлын салбар нь компанийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаа, онцгой үйл явдлыг асуудалгүй ажиллуулахын тулд олон үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ ажлыг хийх гол түлхүүр нь аюулгүй байдлын гэрээнд зөв нөхцөлийг оруулах явдал юм.

7 гэрээний аюулгүй байдлын гэрээний элементүүд
Хэрэв та ямар нэгэн аюулгүй байдлын гэрээ руу үсэрч өмнө, Хэрэв та өөрийн хүлээлтийг тодорхойлох хэрэгтэй. Таныг болон таны бизнесийг хамгаалахын тулд танийг боловсруулахад дараах жагсаалт танд туслах болно.

1. Гэрээний аюулгүй байдлын гэрээний уртыг тодорхой тодорхойлох
Гэрээний Аюулгүй Байдлын Гэрээ

Хэрэв та ямар нэгэн гэрээнд орох өмнө, та аюулгүй байдлын үйлчилгээг хэр удаан хэрэгтэй тодорхойлох хэрэгтэй. Яагаад? Учир нь энэ гэрээний хугацаа нь таны үйлчилгээнд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх болно. Та гэрээний үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох естой, үр дүнтэй эхлэх, дуусах огноо гэх мэт. Энэ нь танай компанийг бизнесээ хамгаалахын тулд хангалттай боловсон хүчин, тоноглогдсон хэвээр байх болно.

2. Гүйцэтгэгчийг зохих даатгалд хамруулах
Та өөрийн сонгосон аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд аль аль нь зөв бодлого байна, хангалттай даатгуулсан байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Даатгагч нь асуудал, доголдол гарсан тохиолдолд танай компанийг хамгаалах болно, гэхдээ та аюулгүй байдлын фирм хүчин төгөлдөр хамрах хүрээтэй гэсэн сайн итгэлд найдаж болохгүй. Үүний оронд та үйлчилгээний гэрээнд шаардагдах хамрах хүрээний төрлийг жагсаах хэрэгтэй бөгөөд үүнд ерөнхий хариуцлагын асуудал, ажил олгогчдын хариуцлага, ажилчдын нөхөн төлбөр орно. Жишээ нь автомашин ашиглах гэж байгаа бол авто тээврийн хэрэгслийн даатгал шаардлагатай гэдгийг гэрээнд зааж өгөх хэрэгтэй. Танай компанийн даатгалын төлөөлөгч гэрээг хянаж үзээд гэрээ, хамрах хүрээ хангалттай эсэхийг шалгаж болно.

3. Гүйцэтгэгчийг тусгай зөвшөөрөлтэй эсэхийг
Аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд лицензийн дүрэм журмыг хангах шаардлагатай бөгөөд муж бүр өөрийн холбогдох хууль, хууль тогтоомжийн зохицуулалттай байдаг. Тийм учраас таны гэрээ нөөц бүр улсын тусгай зөвшөөрөл арчилж байх хэрэгтэй. Хэрэв та тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд байхгүй бол үйл явдал гарвал таны бизнес хариуцлага хүлээхгүй болно, Тиймээс та энэ хүртэл урд хол квадрат хүсэх болно.

4. Сургалтын стандартыг хангаж ажиллах
ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээний гэрээний гэрээгээ байгуулахдаа сургалтын хүлээлтийг тодорхой тодорхойлох хэрэгтэй. Мэргэжлийн сертификат, жилд шаардагдах сургалтын тоо, төгсөхийг хүсч буй курсын төрлийг оруулаарай. Тасралтгүй сургалт нь аюулгүй байдлын салбарт чухал ач холбогдолтой бөгөөд таны аюулгүй байдлыг хангах нь янз бүрийн нөхцөл байдлыг зохицуулахад бэлтгэгдсэн байх нь танай компанийг аюулгүй байлгах хамгийн сайн арга юм.

5. Танд хэрэгтэй аюулгүй байдлын харуулын төрлийг шалгах
Таны бизнес эсвэл үйл явдал нөхцөл байдлаас хамааран зэвсэггүй аюулгүй байдал эсвэл зэвсэгт аюулгүй байдлын хамгаалагчдыг шаардаж болно. Та үүнийг гэрээнийхээ гэрээнд тодорхойлох хэрэгтэй — ялангуяа зэвсэгт мэргэжилтнүүдийг ажилд авахдаа орон нутгийн болон улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулахыг хүсч байгаа тул.

6. Тушаалын гинжийг шалгаж, хэн хариуцаж байгаа
харуул хамгаалалт

Хэрэв та аюулгүй байдлын багийг ажиллуулах үед хөдөлж эд анги нь маш их байдаг. Гэрээ нь хүн бүрийн үүрэг, ажлын цар хүрээ, мэргэжлийн хүмүүс танай компанийн удирдлагатай хэрхэн харилцах талаар тодорхойлох хамгийн тохиромжтой газар байх болно. Харилцаа холбоог тодорхойлж чадахгүй байгаа нь маш их эвдрэл, болзошгүй асуудалд хүргэж болзошгүй юм. Таны гэрээнд тушаалын энэ гинжин зааж тэд эхлэхээс өмнө эдгээр асуудлыг унтраах тэргүүлж болно.

7. Хүн бүрийн үүрэг, хариуцлагыг шалгах
Энэ нь гэрээнд стандарт хэсэг юм, Гэхдээ энэ нь бас бүхэл бүтэн гэрээний хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг юм. Энд та тэдгээрийн хамаарал бүхий үүрэг хариуцлага, үүрэг бүхий хөдөлмөрийн ангиллыг зааж өгөх болно. Таны аюулгүй байдлын гэрээнд энэ хэсгийг байх нь таны хүссэн үйлчилгээний гүйцэтгэлийг хангах, таны аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд таны хүлээлтийг хангасан гэж. Энэ хэсэгт Батлан хамгаалах, нөхөн төлбөр олгох эсвэл “гэм хоргүй барих” хэлийг оруулах нь ашигтай байж болох юм. Энэ нь таны бизнесийг аюулгүй байдлын гэрээт гүйцэтгэгчдийн хайхрамжгүй үйлдлээс үүдэлтэй хууль эрх зүйн үйлдлээс хамгаалахад тусална.