Уул Уурхайн Баримт

Ашигт малтмал, металлууд нь бидний найдаж буй компьютер, ухаалаг гар утасны барилгын блокууд, АНУ-ын газар нутгийг авах тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, бидний амьдарч, ажиллаж буй барилга байгууламж, дэлхий ертөнцийг илүү тогтвортой газар болгоход тусалдаг ногоон технологи юм.

Канадын уул уурхайн Ассоциаци нь бидний өдөр тутмын амьдралд уул уурхайн гүйцэтгэх чухал үүргийг таниулах 30 зүйлийн нөөцтэй болсондоо баяртай байна.

3о зүйлийг энд Испани хэл дээр үзэж болно.

Та мэдэх үү?
Хувь хүмүүс бид өдөр тутмын амьдралаа дэмжихийн тулд уул уурхайгаас хамааралтай байдагтай адил Канад улс эдийн засгаа хумихын тулд энэ салбарт тулгуурладаг. Уул уурхай бол Канадын эдийн засгийн хамгийн чухал салбаруудын нэг бөгөөд томоохон ажил бүтээгч юм.

Дэлхий даяар улс орнууд Канадын хөрөнгө оруулалтыг хүсч байна. Тэд биднийг бизнесийнхээ талаар, ард иргэдтэй хэрхэн ажиллаж, стандартыг хэрхэн дээшлүүлэхийг хүсдэг. Бид дэлхийн уул уурхайн салбарт хамгийн найдвартай улс орнуудын нэг бөгөөд Канадын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагааг олон улсад өргөнөөр хүлээн зөвшөөрдөг.

MAC-ийн баримт, тоо баримт 2020 тайлангийн гол үр дүн:

2019 онд уул уурхайн салбар Канадын нийт нэрлэсэн ДНБ-ий 109 тэрбум ам.доллар буюу 5% – ийг бүрдүүлсэн байна.
Тус салбарын шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт нь 719,000 ажлын байрыг эзэлж байгаа бөгөөд Канад улсад 26 ажлын байр тутмын нэгийг эзэлж байна.
Уул уурхайн салбар нь уугуул иргэдийн хамгийн том хүнд аж үйлдвэрийн ажил олгогч бөгөөд орон нутгийн гишүүдэд 16500 гаруй ажлын байр олгосон байна.
Торонтогийн хөрөнгийн бирж (TSX) болон TSX Venture Exchange нь сүүлийн таван жилийн хугацаанд дэлхийн уул уурхайн өмчийн 37% – ийг босгосон дэлхийн номер нэг уул уурхай, хайгуулын жагсаалтын газрууд юм.
Байгалийн баялаг ихтэй Канад улс Дэлхийн 17 ашигт малтмал, металлын үйлдвэрлэлээр эхний таван орны тоонд ордог.
2018 онд 106 тэрбум доллараар үнэлэгдсэн Ашигт малтмалын экспорт Канадын дотоодын нийт экспортын 19% – ийг эзэлж байна.
Энэ сайн мэдээ нь мөн Канадын уул уурхайн салбар нь дэлхийн өрсөлдөх чадвар ирэх үед сайжруулах зай байна хаана анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй ирдэг:

2020 он хүртэл төлөвлөсөн болон баригдаж буй уул уурхайн төслүүдийн үнэ цэнэ 2020-2030 он хүртэл (жилд 2 тэрбум ам.доллараар) бага зэрэг өссөн хэдий ч нийт 10 жилийн төлөвлөсөн үнэ цэнэ (82 тэрбум ам. доллар) 2014 оны түвшнээс бараг 50%-иар 160 тэрбум ам. доллараар доогуур хэвээр байна.
Канад Улс 2019 онд дэлхийн төмөрлөг бус хайгуулын зардлын дээд хэмжээнд хүрэх өрсөлдөөнд Австралид газар нутгаа алдсаар байгаа нь 2019 онд дэлхийн нийт зардлын 13% – ийг эзэлж байна. Энэ салбарын хөрөнгийн зарцуулалт нь Канад улсын нийт 4.9%-ийг 11.9 тэрбум ам.доллараар эзэлж байгаа нь мөн жилээс жилд буурч байна.
Чухал ашигт малтмал, металлын дэлхийн үйлдвэрлэлийн Канадын эзлэх хувь муудаж байна, бусад улс өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээ нь илүү зах зээлд эзлэх хувь барьж нь.