Волейбол тоглогчийн байрлал

Волейболын баг хэрхэн зохион байгуулагддаг, тоглогч бүр хаана багтдаг талаар та бодож байсан уу? Волейболын тодорхой албан тушаал, түүнчлэн эдгээр албан тушаалтай холбоотой тодорхой ур чадвар, стратеги байдаг. Хэрэв та дасгалжуулагч, эсвэл зүгээр л тоглолтын талаар сонирхож байгаа эсэх, энд волейболын тоглогч албан тушаалд гарын авлага юм. Тоглогчийн албан тушаалын өөр өөр төрлүүд юу вэ? … Read more